WordPress 3.0 på svenska funkar nu med WP-DB-Backup (för mej)

När jag testade att uppgradera WordPress till 3.0 så blev jag förvånad över meddelandet när jag försökte logga in på bloggen.

“Du har inte tillräcklig behörighet för att hantera tillägg på den här webbplatsen”.

Det gick inte att logga in igen. När jag med FTP raderade eller bytte namn på katalogen för tillägget wp-db-backup så funkade admin på bloggen igen. Till och från har jag letat på felet men ramlade över lösningen idag. En annan post.

Det har med språkanpassad wordpress att göra och med cookies. För att lösa felet så ska man redigera wp-config.php

Ändra defaultvärdena i dessa rader:

define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);

Vill du inte hitta på så kan du få förslag på denna URL.
Tex
define('AUTH_KEY',     '0GI%_x]RMP0*m=b[DkmDg:dXoQ6vi6||1LlL#QR9F|<C@-*-3H1ReE}xk2E {N(:');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'LVu-K|bI|Pnj|F$3a]A+|PZ:NP?77AKgu|LP_id0*HN8W`QIoX_AwqZ(<1dc J}X');
define('LOGGED_IN_KEY',  'r13>?^?+mmq~,x-I|2+f|ufVKT|!]SV{0U5%ET3,e(*A0L QgA+p~>9VCK7dxsKI');
define('NONCE_KEY',    '4yj|:DQcDFG^8@d8Y?Dv_/@@Fd.]w:#*%z~w~cR!QAp%=%xoYsC@W5lgU*h-@n{e');
define('AUTH_SALT',    'sO{O/#{K>prQ9UaIb4/q^:9%l^*dxQ G-g|k2i-y4lM7%36-{D,U:=oT{obW5kpG');
define('SECURE_AUTH_SALT', ',K&_JM1.!{n1)3&1Fw^}Kw]VB/w8-/;?9=~$~;t_4I9QB#$ey5QWKlbG47|=b_p_');
define('LOGGED_IN_SALT',  'Zf@l8=Ug{b{aS1ocG[:bD>y$5aE`|Rhnbq:ob$R6-l |E+d%?3yH-8_EcL?}@Bx7');
define('NONCE_SALT',    '&E_<Sr|E*,5lyrXt$%,-ITWqIh.m);1 |qFoFcp5I$Hex^ Y@QYMY+IA<h;LWFb{');
Nu ska det gå bra att aktivera backup-pluginet igen.